Samenhang met elkaar

De antwoorden op vragen zoals of het verstandig is het pensioen in te zetten om eerder te stoppen met werken, hoeveel pensioen u eventueel eerder wil inzetten enzovoort zijn misschien wel met behulp van een rekenprogramma te achterhalen. Het wordt moeilijker als er meerdere pensioenregelingen lopen en er ook rekening moet worden gehouden met de onderlinge samenhang. Daarnaast zijn andere factoren buiten het pensioen om ook van invloed. Zoals erfenissen, studie en wensen van uw kinderen, eventueel de te verwachten goodwill bij de verkoop van uw bedrijf, woonlasten enzovoort. Of minder harde cijfers zoals de wensen van de aspirant pensionado’s. Allemaal van belang. Dat is wat pensioenplanning ook zo leuk maakt. Iedereen is anders. Er is geen uniform antwoord. 

Rekentools zijn handig en beperkt 

Dus u kunt als u eerder of later wil stoppen met werken of andere wensen heeft eerst met de standaard rekentools aan de slag. Dat geeft een indicatie. De puzzelstukjes vallen pas echt op zijn plaats als een onafhankelijk pensioenadviseur ermee aan de slag gaat. Vaak is de uitkomst verrassend en uniek. 

In het zoeken naar antwoorden voor unieke vraagstukken ben ik getraind. Oefening baart kunst en ik mag mij al tientallen jaren met complexe pensioenvraagstukken bezighouden. Daarom kan ik ook zeggen dat veel mensen en hun situaties niet op elkaar lijken. 

Vele variabelen en alles hangt aan elkaar 

Niet alleen bij individuele adviezen is de onderlinge samenhang van belang. Ook bij pensioenvraagstukken waarbij werkgevers, ondernemingsraden, ZZP’ers, directeur grootaandeelhouders betrokken zijn speelt de onderlinge samenhang. Vele variabelen staan met elkaar in verbinding. Als op deze samenhang wordt gelet zal de praktische oplossing voor een probleem of vraagstuk een beter resultaat opleveren.     

Waarbij en wie ik allemaal kan helpen is te lezen op de homepage van de website.